Thank you 2019.

Zaktualizowano: 26 sty 2020

It takes a great deal of trust to let a stranger - or almost a stranger - into your world, into your intimacy. To invite this person to accompany you during one of the most important days of your life and capture moments that will never happen again. To believe in her sensitivity, eye and hand and to trust that memories she will create are exactly these, which you were dreaming of.


I put my heart, sensitivity and energy in my work for you. Thank you for your trust in me, for inviting me into your life and the fact, that we could have created memories for long years to come.

I'm also grateful for 2019 year, very difficult year for me, full of new challenges, far from my home country. I'm grateful for every experience, good or bad. And I look forward to 2020! Because it will be fabulous. At

the twilight of the old year I wish you all the best for the new one, beginning in a couple of days.


To wcale nie błahostka zaufać obcej - albo niemalże obcej osobie - na tyle, aby wpuścić ją do swego świata i do swojej intymności. Aby zaprosić ją, by towarzyszyła Wam w jednym z najważniejszych dni Waszego życia, aby uwieczniła momenty, które więcej się już nigdy nie powtórzą. Aby uwierzyć w jej wrażliwość, oko i rękę oraz zaufać, że wspomnienia, które dla Was stworzy, to właśnie te, o jakich marzyliście.


W swoją pracę dla Was wkładam całe swoje serce, wrażliwość i energię. Dziękuję Wam za zaufanie, za zaproszenie mnie do Waszego życia i za to, że mogliśmy razem stworzyć pamiątkę na długie lata. Dziękuję też za rok 2019, rok dla mnie pełen zupełnie nowych wyzwań daleko od domu rodzinnego, rok bardzo trudny. Jestem wdzięczna za wszystkie doświadczenia, dobre i złe. I nie mogę doczekać się nowego roku 2020! Bo będzie piękny. U schyłku starego roku życzę Wam wszystkiego dobrego na ten nowy, który zacznie się za parę dni.

Links to E&L's wedding day:

1) https://www.timrillphotography.com/post/woodland-natural-october-wedding-at-rothley-court-hotel-in-rothley

2) https://www.timrillphotography.com/post/october-woodland-wedding-at-rothley-court

Links to Ruth&Luke's wedding day:

1) https://www.timrillphotography.com/post/autumn-barn-wedding-in-wood-farm-at-everdon-northamptonshire-ruth-and-luke

2) https://www.timrillphotography.com/post/forest-wedding-photo-shoot-at-everdon-stubbs-in-northamptonshire-ruth-luke


Link to Neeti&Jason's engagement photo shoot: https://www.timrillphotography.com/post/how-to-prepare-for-an-engagement-photo-shoot-find-out-with-neeti-and-jason